Kispesti Egészségügyi Intézet


Időpont foglalás és kapcsolattartás

  1. Online előjegyzés, melyről részletes tájékoztatást itt olvashat.
  2. Központi telefonszámainkon: 347-5900; 347-5980; 347-5986. Visszahívást is kérhet a 9-es gomb megnyomásával.
  3. Az adott szakrendelés honlapon megjelölt telefonszámán, a megadott idősávban.
  4. E-mail-ben, mely a szakrendelés adatainál található.

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 29. § (4):
"A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a társadalombiztosítási azonosító jelet (a továbbiakban: taj-szám) igazoló hatósági igazolványát és - amennyiben a biztosított a 14. életévét betöltötte - érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni."
Kérjük, bejelentkezéshez készítse elő TAJ kártyáját és azonosító okmányait!


Az alább felsorolt, Intézeten kívüli szervezeti egységek munkájára az Intézet vezetésének nincs ráhatása:
  • Gyerek és felnőtt háziorvosok
  • Felnőtt fogászat
  • Központi Laboratórium (előjegyzés a SYNLAB oldalán)
  • Felnőtt háziorvosi ügyelet
  • Radiológiai diagnosztikai centrum (Raditec)


Mikulás napjára

Tisztelt Kispesti Lakosok! Kedves Munkatársaim!

Az idei év nem engedi a tavalyihoz hasonló ünnepi együttléteket. Mégis lélekben egymáshoz talán még közelebb kerülve, az ünnep igazi lényegét jobban megérezve, megélve tudjuk most átadni magunkat a várakozás szent érzésének.
A 2019-es Mikulás ünnepünk vidám pillanatait Tamás György Főorvos Úr videó összeállítása tegye elevenebbé és adjon az ideinek is kis intézeti hátteret.
Vigyázzunk Magunkra, hogy Karácsonykor egészségben örvendezhessünk.

Dr. Kumin Marianna
főigazgató-főorvos

Video courtesy of Big Buck Bunny.