Integrált Kockázatkezelési rendszer

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 2.§ m) bekezdése alapján
Integrált kockázatkezelési rendszer: olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.
A jogszabályban előírtak szerint Intézetünkben a főigazgató meghatalmazása alapján az integritás tanácsadó ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kezeli a kivizsgálással kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete működése során felmerülő, azzal kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, kezelésében.

Bejelentések fogadása

Budapest Főváros XIX.ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, integritást sértő események, korrupciós cselekmények megelőzésében. Az ezzel kapcsolatos események bejelentést az integritás tanácsadó részére az alábbi elérhetőségek bármelyikén megtehetik. A címzésnél feltétlenül szerepeljen: „Integritás tanácsadó részére sajátkezű felbontásra"

Integritás tanácsadó: Dr. Bleyer Adrienn
Elérhetőségek:
cím: 1195 Budapest, Ady Endre út 122.
tel: +31 (1) 347-5916, vagy 347-5900/202
e-mail: integritas@euint.kispest.hu

A bejelentések megtételéhez az itt letölthető adatlap használható.
Az eredményes kapcsolatfelvétel érdekében a Bejelentő lapon megjelölt adatok megadása szükséges (az elektronikus levélben történő bejelentéskor is). Intézményünk az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy jár el, hogy a bejelentő jogos érdeke, személyes adatai ne sérüljenek.

Jelentések

2020. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2018. évi beszámoló mellékletekkel