2020 április 05 vasárnap
A Kispesti Egészségügyi Intézet honlapja


Intézeti házirend

Aktualitások2020. március 31. 17:30

Tájékoztató a kispesti lakosok részére a Pszichiátriai Gondozó szakpszichológusai által vállalt és nyújtott, telefonos krízisintervencióhoz

Időpontok:

Hétfő

  • délelőtt 9 - 11 óra: - Berecki Judit tel: 280-2401

Kedd

  • délelőtt 10 - 11 óra: Izsó Eleonóra Szófia tel: 282-9786
  • délután 16 - 17 óra: Wéber Katalin tel: 282-9786

Szerda

  • délelőtt 10.30 - 11.30 óra: Izsó Eleonóra Szófia tel. 282-9786
  • délután 16 - 17 óra: Wéber Katalin tel. 282-9786

Csütörtök

  • délelőtt 10 - 11 óra: Wéber Katalin tel. 282-9786
  • délután 16 - 17 óra: Izsó Eleonóra Szófia tel: 282-9786

Péntek

  • délelőtt 10 - 11 óra: Berecki Judit tel: 280-2401

__________________________________________________________________2020. március 31. 15.00.

Tisztelt Kispesti Lakosok! Kedves Betegek!

Az Önök megértő és fegyelmezett magatartásának köszönhetően a járványgörbe ellaposodása fennmaradhat, ezáltal IDŐT nyer a tudományos világ és nem egyszerre éri hatalmas nyomás az egészségügyi rendszert.

1/ Többen jelezték azt a problémát, hogy nem érik el telefonon háziorvosukat, pedig csak receptet szeretnének kérni. Amint azt korábbi - március 24-i- tájékoztatómban már írtam, gyógyszer igényüket kérem, ne telefonon adják le, ha lehetőségük van rá, ha nem, akkor a Háziorvosuk számára fenntartott Kispesti Egészségügyi Portálon (egeszsegugy.kispest.hu) közölt e-mail címre. Sok Kolléga ezen a felületen komoly, a betegét megnyugtató szakmai „beszélgetést” folytat rendszeresen. A telefonvonalak igénybevétele a gyors orvosi válaszadásokra maradjanak szabadon.

2/ Gyakori probléma bizonyos szakrendelések elérése, a meglévő vizsgálati időpontok sorsa. Amikor elrendelésre került a közvetlen orvos-beteg találkozás minimalizálása, a 65 éven felüli Kollégák munkából történő kiemelése, azóta folyik a meglévő vizsgálati időpontok lemondása az Intézet szakrendelései részéről. Előfordulhat, hogy éppen egy-egy osztály személyi állományában bekövetkezett átmeneti hiány (önkéntes, vagy hatósági karantén , stb.) okán nem időben történt az értesítés. Egy Jó szándékú, az egészségügy irányában segítő Lakos kezdeményezte, hogy ilyen, bizonytalanságot jelentő esetben, telefonon érdeklődjön a Beteg az időpont sorsa felől.

3/ Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a mostanra már jól bejáródott internetes (skype, e-mail) szakorvosi tanácsadás, konzultáció (bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, gyerek- és felnőtt mentálhigiénia, pszichiátria) mellett megindult a Pszichiátriai Gondozó szakpszichológusai által nyújtott telefonos krízisintervenció is, nemcsak betegeik, hanem bárki számára, aki ennek szükségét érzi. A szakpszichológusok bármilyen felmerülő lelki probléma esetén segítséget nyújtanak.

Szeretném, ha Mindenki elfogadná, megértené, hogy a felsőbb központi utasításoknak eleget téve, az Intézet dolgozói egészségi állapotának védelme mellett a lakosság valódi halaszthatatlan személyes jelenléttel járó ellátását szükségeltető szakrendelések Intézetünkben elérhetőek. A rendelések működési rendjéről a folyamatosan frissülő honlapunkon a megfelelő oldalon kaphatnak információt.  Ha bármilyen ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, kérem azt tegye fel a titkárságra (titkarsag@euint.kispest.hu) írt levelében.

Közeledünk a tömeges megbetegedés időszakához, ezért különösen fontos az összes korábbi és számos egyéb tájékoztató felületen közzétett intelem betartása.

Kérem, aki csak teheti, maradjon otthon!

Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk egymásra!

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 26. 15:00.

Kedves Betegeink!

A multimédiás technológiák munkavégzés céljából egyre szélesebb körben történő alkalmazási gyakorlatát látva - igyekszünk a betegellátásban is élni az új lehetőségekkel. A "kvázi személyes" orvos-beteg találkozók illetve a szakmai konzultációk is nagy biztonsággal bonyolíthatók skype segítségével és a 65 év fölötti orvosok munkáját is nagyban segítheti ez a megoldás, hiszen így ők is szinte teljes értékű ellátást biztosíthatnak a betegeiknek.

Jelenleg dr. Lőrincz Jenő és dr. Simon Lajos pszichiáter főorvosok részére telepítjük a szükséges eszközöket a skype használatához, a továbbiakban a tapasztalatok, igények és lehetőségünk szerint más szakrendeléseken is bevezetésre kerülhetnek.

Emellett több szakrendelés főorvosa  e-mailben ( dr. Besnyő Márta a gymental@euint.kispest.hu , dr. Bihari Ágnes a biharidr@gmail.com, dr. Sárdi Katalin a szemeszet@euint.kispest.hu , dr. Hidasi Zsuzsanna a fulorrgege@euint.kispest.hu ) illetve telefonon fogadja otthon is adott időben a megkeresésüket.

Közeledünk a tömeges megbetegedés szakaszához, ezért ismételten kérem Önöket, hogy maradjanak otthon, illetve halaszthatatlan elmenetelnél viseljenek maszkot.

Megértésüket megköszönve kérem, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 24. 14.00.

Kedves Betegeink!

Amint azt tegnapi üzenetemben közvetítettem, kérem gyógyszerigényeiket írásban eljuttatni Háziorvosukhoz. A cél az, hogy minimalizáljuk a közvetlen orvos-beteg találkozásokat, valamint, hogy a telefonvonal szabadon maradjon a különböző egészségügyi problémák megbeszélésére. Ezért javaslom, hogy a Kispesti Egészségügyi Portál (egeszsegugy.kispest.hu) erre a célra fenntartott felületére juttassák el receptigényüket háziorvosuknak.

Ha valamelyik szakrendeléssel kapcsolatos kérdése merülne fel, kérem azt írásban jelezze a titkarsag@euint.kispest.hu email címen, amit majd a megfelelő helyre továbbítunk.

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben bőrgyógyászati ellátással kapcsolatos kérdésük, kérésük merülne fel, azt Dr. Bihari Ágnes főorvos asszony email-ben fogadja (biharidr@gmail.com).

Ismételten felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a jelenlegi helyzetben mind a háziorvosánál, mind a szakrendelőben betegvizsgálatra csak halaszthatatlan, a vizsgálat elmaradása nyomán egészségkárosodást okozó esetben kerül sor. Előjegyzett időpontjaikat a rendelkezés szerint az Intézet munkatársai folyamatosan törlik és erről tájékoztatják Önöket.

Megértésüket megköszönve kérem, ha tehetik, maradjanak otthon, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

 

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 23. 15.00.

Tisztelt kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!

A korábban többször ismételt óvó-védő rendszabályok szigorú megtartása, a közvetlen kontaktusok elkerülésének, az idősek védelmének hangsúlyozása mellett ezúttal egy technikai jellegű kéréssel fordulok Önökhöz.

Ebben a rendkívüli, erőt próbáló helyzetben igyekeznek türelemmel, segítő hozzáállással háziorvosaink, szakorvosaink, gyógyszerészeink az Önök segítségére lenni. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha mindenki kellő önmérsékletet gyakorol annak érdekében, hogy az ellátás a jelen keretek között a lehető legtovább biztosítható legyen.

Mit jelent ez?

Az egészségükkel kapcsolatos, sürgősnek vélt kérdéseikkel telefonon forduljanak háziorvosukhoz, vagy a praxisban fellelhető helyettesítő Kollégához, azonban gyógyszerigényüket lehetőség szerint írásos üzenetben juttassák el a rendelőbe, feltüntetve az alábbiakat: a páciens neve, lakcíme, TAJ száma, a szedett gyógyszerek neve, adagolása. Ebben az esetben jellemzően két napon belül a szolgáltatási térbe felkerül az igényelt e-recept, ami bármely patikában kiváltható családtagok, gondozók, szomszédok által is. (Közölni kell a beteg TAJ számát, és igazolnia kell magát.)

Az Intézet szakrendelései délelőtt működnek, de az info-vonalakon négy Munkatárs 19 óráig fogadja telefonhívásaikat.

Megragadom az alkalmat, hogy ismét kérjem Önöket, ha tehetik, maradjanak otthon.

Megértésüket megköszönve kérem, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

 

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 19. 17.00.

Tisztelt kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 20-án, pénteken 14 órától az Intézet ZÁRVA tart.

2020. március 23-ától, hétfőtől az Intézet nyitva lesz; a honlapon közölt rendelési időkben biztosítja a sürgősségi betegellátást, ami a beteg, illetve a háziorvosok által kezdeményezett telefonhívás alapján a szakorvos mérlegelése szerint valósulhat meg.

Nem tudom elégszer hangsúlyozni annak fontosságát, hogy gyakori kézmosással, maszk viselésével (vásárlás, tömegközlekedés, orvosi rendelőben, postán, patikában történő megjelenés, stb.) a közeli – 2 méteren belüli – kontaktusok elkerülésével sikerülhet lassítani a fertőzés terjedését. Felelős, önkorlátozó magatartással elérhető, hogy két hónap múlva lecsengőben legyen a járvány.

Megértésüket megköszönve kérem, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 18. 18:30

Tisztelt Kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!

Tekintettel arra, hogy kerületünkben az alap-és szakellátásban jelentős számú 65 év feletti munkatárs dolgozik és miniszteri rendelet írja elő a közvetlen betegellátástól való távoltartásukat,az alábbi változásokat ismertetem:

Olyan háziorvosi praxisokban, ahol csak 65 év feletti Kolléga rendel, ott váltott, ügyeleti jellegű szolgálat valósul meg. Változatlanul kifejezett kérésem, hogy a Háziorvosnál történő megjelenést telefonhívás előzze meg, ezzel sok felesleges mozgást, ezáltal esetleges fertőződést ki lehet védeni.

Sürgős, vagy hosszabb ideig nem halasztható vérvételek (pl. INR) a háziorvosi rendelőkben történnek, célszerűen heti egy, vagy két napon, amiről a vizsgálatot elrendelő orvosa Önt tájékoztatni fogja.

Ismételten szeretném megnyugtatni Önöket, hogy valamennyi szakrendelés egy műszakban működik; a feladatellátásból felszabadult munkatársak telefonon nyújtanak tájékoztatást, szakmai jellegű segítségadást.

A rendelési időkről folyamatosan frissített honlapunkon szíveskedjen tájékozódni!

Megértésüket megköszönve kérem, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________2020. március 17. 16:40

Kedves Betegeink!

A tegnap közölt információkat kiegészítendő tájékoztatom Önöket, hogy sürgős laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vérvételt az elrendelő háziorvos kolléga a rendelőjében megoldja, az anyagot Intézetünk Gépkocsivezetője reggel begyűjti és behozza az Intézetbe.

A kismama gondozás keretében elrendelt kötelezően esedékes vércukor vizsgálat céljából kedden és szerdán 8.00 órakor az Intézet I. emeleti Nőgyógyászati osztályán jelentkezhet vérvételre a Kismama.

Bizonyos ellátások tanácsadói szinten állnak rendelkezésükre (pszichiátria, dietetika, pulmonológia). Kérem, hogy mielőtt bármilyen vizsgálatra elindulnának, tájékozódjanak a folyamatosan frissülő honlapunkon, illetve telefonon. A központi szám (347-5900) hívását mostantól több munkatárs fogadja.  A rendelési időkről az euint.kispest.hu/szakrendelések fül alatt tájékozódhat.

Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy különös tekintettel az alapszakmákra (belgyógyászat, sebészet, radiológia) minden nap biztosított az ellátás szakmailag indokolt, halaszthatatlan esetben. Ez alól kivételt képez a kardiológiai szakvizsgálat, azonban az EKG, ABPM és Holter vizsgálatok kiértékelését a rendelésvezető Főorvos Asszony elvégzi.

Arra kérem Önöket, hogy amennyiben a megelőző két hétben külföldön járt, vagy onnan hazatért személlyel került kapcsolatba, NE keresse fel az egészségügyi alap- és szakszolgálatot. Bármilyen panaszával, kérdésével hívja fel Háziorvosát, illetve a fenti telefonszámot, Kollégáink a megfelelő szakrendelésre fogják Önt irányítani.

Megértésüket megköszönve kérem, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________

2020.03.16. 18:37

Tájékoztató rendeléseink változásáról

2020.03.16. 08:00 - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma oldaláról

Fokozottan védjük az időseket és az egészségügyben dolgozókat!

Az új típusú koronavírus az idősekre, a legyengült immunrendszerűekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös tekintettel az idősebb kollégákra. Ennek érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma arra utasította valamennyi ellátó intézmény vezetőjét, hogy hétfőtől úgy szervezzék át az egészségügyi tevékenységüket, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak.
A jelenlegi fertőzésveszélyes helyzetben a legfontosabb, hogy drasztikusan csökkentsük az orvos beteg-találkozásokat.
Ezt a célt szolgálják a napokban meghozott intézkedések is: a közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad; a keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani; március 13-ától bárki kiválthatja hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit, mert Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit; a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit elektronikus vényen lehet rendelni; az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. Azt kérjük, hogy minden idős ember a saját érdekében minimalizálja a személyes találkozásokat.
Az emberi erőforrások minisztere utasítást adott ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények halasszák el az ütemezett műtéteket, és csak a tartós egészségkárosodást elkerülő műtéteket végezzék el. Az EMMI kérte az intézmények vezetőit, hogy erről haladéktalanul tájékoztassák a betegeket.

__________________________________________________________________


2020.03.13. 15:28
Tisztelt kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!
2020. március 16-ától a járványügyi helyzetre tekintettel az Önök védelme érdekében az Intézet területére bejárás csak az Ady Endre út felől lehetséges.
A Tüdőgondozó változatlanul a Templom tér felől érhető el.
Megértésüket köszönöm.
Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________


2020.03.13. 14:20
Felhívás
Valamennyi kispesti Lakos figyelmébe!

Kedves Betegeink!
Többször hangsúlyoztam a szájmaszk viselésének célját, jelentőségét. Ennek ellenére ez nem vált gyakorlattá, változatlanul nem ritka a védőeszköz nélkül megjelenő köhögő, tüsszögő beteg. Annak érdekében, hogy ŐK viseljék a maszkot, úgy döntöttem, hogy mindenki számára – beleértve az Intézet valamennyi munkatársát - kötelezővé teszem annak viselését.

Ezért legyártottuk és folyamatosan biztosítjuk a maszk nélkül érkező Betegeink részére a megfelelő eljárással kezelt szájmaszkot. 2020. március 16-ától az ellátás feltételeként belépéskor mindenkinek fel kell tennie és távozáskor a kihelyezett gyűjtőbe le kell dobnia a KAPOTT maszkot.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel többször fog azzal szembesülni, hogy előjegyzési időpontja ellenére nem kerülhet sor vizsgálatára, annak okán, hogy az ellátó orvos számára otthoni karantént kellett elrendeljek az Intézeti Dolgozók és az Önök védelme érdekében.

Bízom abban, hogy ezeket a szükségszerűen meghozott intézkedéseket és kellemetlenségeket megértéssel tudomásul veszik.

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________


2020.03.12. 14:53
Kedves Kispesti Lakosok! Kedves Betegeink!
Az eddigi közleményeinkben influenza szerű tünetek megléte esetén felhívtam a figyelmet szájmaszk viselésére, a kézhigénia szabályainak követésére. Ezen védő-óvó rendszabályok ismételt hangsúlyozása mellett szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a járványügyi helyzet jelen állása szerint azzal tudunk a legtöbbet hozzájárulni a krízishelyzet kialakulásának megfékezéséhez, ha mozgásunkat jelentősen korlátozzuk. Ez jelenti első sorban utazásaink (külföld, belföld, főként wellness -programok ) elhalasztását, de jelenti azt is, hogy megfontolandó bizonyos csoportos, illetve egyéni kezelések ( gyógytorna, masszázs, fizikoterápia ), bizonyos – halasztható- szűrések (pl. tüdőszűrés) igénybevétele az elkövetkező hetekben-hónapokban.
Ajánlom szíves figyelmükbe az alábbi linkek megtekintését:

Szájmaszk készítése házilag

Tisztelt Kispesti Lakosok! Tisztelt Betegeink!

Mint az mindenki számára mostanra világossá válik, minket sem kerül el a koronavírus fertőzés. Emiatt külön szeretném felhívni figyelmüket az alaphigiéniai óvó-védő rendszabályok betartására. Fokozott figyelmet fordítsanak a kézhigiéniára, alkoholos kézfertőtlenítő gyakori használatára: közlekedési eszközről való leszállás után, pénzkezelést követően, bevásárlás elején, végén, kilincsek, lift használatát követően. Lehetőség szerint javasolt elkerülni a nagyobb lélekszámú rendezvényeket, különös tekintettel a zárt légtérben megrendezésre kerülőket (pl. mozi). Kifejezett kérésem, hogy fennálló köhögés, tüsszentés, náthás tünetek megjelenése esetén csak halaszthatatlan vizsgálatokon jelenjen meg az egészségügyi intézményben, feltétlenül szájmaszk viselése mellett. Ezt már korábban is kértem, nem megnyugtató az ezt követően tapasztalt reakció. Fenti esetekben az nem lehet kifogás, hogy maszkot nem lehet kapni. Mások védelmét célzóan otthon is készíthető gézből szájmaszk, de várható patikánkba nagyobb szállítmány érkezése a jövő hét folyamán. Amennyiben olyan területről tért haza két héten belül, amely regisztráltan szerepel a fertőzött országok listáján, influenzaszerű tünetek (láz, száraz köhögés, légszomj) jelentkezésekor NE keresse fel sem háziorvosát, sem az Egészségügyi Intézetet. Kérem, azonnal hívja az erre létrehozott infovonalat: 80/277.456.
Ismét felhívom szíves figyelmüket az Intézetben hetek óta kihelyezett közvetlen érintkezést nem igénylő kézfertőtlenítő automaták használatára. Ezek megtalálhatóak a földszinten a lift mellett mindkét oldalon, valamint a Tüdőgondozóban.

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ismét működik a gyermek szemészet csütörtökönként délután, időpont a betegirányítóban kérhető.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Figyelem! Változás történt a Nőgyógyászati osztály működésében. Részletek a szakrendelés oldalán.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

A sorszámhúzás az Önök kényelmét szolgálja, az ülve várakozást a bejelentkezésig.
Nem kell sorszám a háziorvosi ellátáshoz, a felnőtt fogászatra és a laborba.
Kérjük olvassa végig az elektronikus tájékoztatást az információs pult felett található képernyőn.
Vegye igénybe a pultnál segítség nyújtásra kész munkatársakat, amennyiben kérdése/ kérése van.

Az elkészült laborleletek kiadása a Recepciós pultnál történik. Kérjük, hozza magával a laborban kapott vonalkódot!

__________________________________________________________________


A háziorvosi rendelési információk a
Kispesti Önkormányzat honlapján: a www.kispest.hu oldalon találhatók.

__________________________________________________________________

Tájékoztatás adatok kezeléséről Intézményünkben a GDPR kapcsán

Tájékoztatás adatkezelési változásokról az EESZT-ben a GDPR kapcsán

__________________________________________________________________

Intézetünkben korszerű panoráma röntgen készülék működik.

A fogászati röntgen kerületi pácienseink számára 

2 500.- Ft-ért
vehető igénybe.

 ___________________________________________________________________

 Ide kattintva kitöltheti elégedettségi kérdőívünket!

___________________________________________________________________

 

Betegjogi képviselőnk elérhetőségei:
    Név: LENGYEL
 INGRID
    Email: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu
    Telefon: +3620 4899 609
Amennyiben nem éri el a betegjogi képviselőt, úgy hívja a zöld számot: +36 80 620 055

______________________________________________________________________________

Tájékoztató az új típusú elektronikus személyazonosító igazolványról


A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolványát (TAJ kártyáját) és – amennyiben a biztosított a 14. életévét betöltötte – érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni.
A biztosított a taj-számát az új típusú elektronikus személyazonosító igazolványával – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikusan is igazolhatja.
Tekintettel arra, hogy a technikai feltételekkel, azaz megfelelő kártyaolvasó eszközzel nem rendelkezünk, ezért az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a TAJ kártya bemutatása továbbra is elengedhetetlen.
_______________________________________________________________________________
 

______________________________________________________________________

Az Ideggyógyászatra  
időpont 
 - beutalóval -  
a szakrendelésen személyesen, vagy telefonon a 347-5923 számon 
kérhető, hétfőnként 8-14, a többi napokon 13-14 óráig. 
 

______________________________________________________________________

A sebészeten felnőtt betegellátás történik, de friss sérülés esetén a felnőtt kísérővel érkező gyermekeket elsősegélyben részesítjük.

A gyermekeket – 14 éves kor alatt – a Heim Pál Gyermekkórházban, vagy a Péterfy Kh. Fiumei úti telephelyén (volt Országos Baleseti Intézet) látják el. 

Az aktuális gyermek sebészeti ügyeleti beosztás az ÁNTSZ oldalán olvasható.

_______________________________________________________________________________

A honlapon megjelenített információk és dokumentumok tájékoztató jellegűek. Pontos, részletes információkért kérjük érdeklődjön telefonon vagy személyesen.